Privacyverklaring

Floya

Als overheidsinstelling die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de opdracht heeft gekregen om een MaaS-app te ontwikkelen en te beheren, vinden we bij de MIVB de bescherming van jouw privacy en van jouw gegevens uiterst belangrijk. Bijgevolg behandelen wij je persoonsgegevens met de grootste zorg als een van onze prioriteiten. We verzekeren er ook de beste beschermingsgraad van, conform de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “AVG”), en in overeenstemming met de aanverwante nationale wet, de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarom willen we jou zo volledig mogelijk informeren met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. De bedoeling is ervoor te zorgen dat jij de meest optimale controle over jouw persoonsgegevens hebt.

1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, vereniging van publiek recht met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 76 en met ondernemingsnummer 0247.499.953 (hierna “de MIVB”).

Zetel van de MIVB

Koningstraat 76

1000 Brussel

De MIVB heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. De DPO is onder meer verantwoordelijk voor de interne toepassing van de regels voor de bescherming en het beheer van jouw gegevens en voor de samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten.

Hieronder vind je de contactgegevens van onze DPO:

dpo@floya.brussels

of per post

Data Protection Officer

Koningstraat 76

1000 Brussel

2. Welke doeleinden?

In het kader van jouw gebruik van de Floya-app verwerken we jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doeleinde van het verzamelen van persoonsgegevensJuridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens  
Floya-app gebruiken en een account aanmakenDe MIVB stelt jou een app ter beschikking die het gebruik van een combinatie van vervoermiddelen in Brussel moet vergemakkelijken. Bij de installatie van deze applicatie verzamelt de MIVB technische gegevens waardoor jij de app kan gebruiken.  Wanneer je een account aanmaakt, verzamelen we gegevens waarmee je toegang krijgt tot de diensten die in de app worden voorgesteld, een betaalmiddel kan toevoegen en kan bevestigen dat de aanmelding in de app wel degelijk wordt uitgevoerd door een persoon (en niet door een robot).  Deze gegevensverzameling is gebaseerd op de uitvoering van een dienstencontract dat je toestaat deze app te gebruiken.

Bewaartermijn van de gegevens: 3 jaar na de laatste aanmelding in de app
Mobiliteitsdiensten reserveren en gebruikenMet de app kan je een openbaarvervoerbewijs kopen, en ook de privémobiliteitsdiensten die beschikbaar zijn in de app reserveren en gebruiken.

Deze verwerking is gebaseerd op het dienstencontract waarmee je kunt gebruik maken van de betreffende mobiliteitsdiensten.

Deze doeleinden zijn gemeenschappelijk voor de MIVB en voor de betrokken mobiliteitspartners, die handelen als gezamenlijke verantwoordelijken voor gegevensverwerking.

Bewaartermijn van de gegevens: 3 jaar na de laatste aanmelding in de app
Je geolokalisatie delen Je kan de geolokalisatie in de app activeren om het gebruik van de app en de mobiliteitsdiensten mogelijk te maken. 

Deze verwerking is gebaseerd op jouw toestemming.  Je kan deze functie op elk moment rechtstreeks in de instellingen van je telefoon uitschakelen.

Bewaartermijn van de gegevens: 3 jaar na de laatste aanmelding in de app
De nodige officiële documenten leveren om toegang te krijgen tot mobiliteitsdienstenVoor sommige mobiliteitsdiensten is het nodig om officiële documenten op te slaan, zoals een rijbewijs of een identiteitskaart. De geldigheid van deze documenten moet bevestigd worden om je toegang te geven tot bepaalde diensten.

Deze gegevens worden verzameld op basis van de uitvoering van het dienstencontract waardoor je de functies van de applicatie kunt gebruiken.

Om de documenten te kunnen verifiëren en de authenticiteit ervan te kunnen bevestigen, verzamelt de app biometrische gegevens om je gezicht te vergelijken met dat op de foto die zich op de documenten bevindt. De verzamelde biometrische gegevens worden beschouwd als gevoelige gegevens in de zin van artikel 9.1 van de AVG.  Ze kunnen alleen maar worden verwerkt met jouw expliciete toestemming.

Sommige van onze mobiliteitspartners willen zelf deze verificatie uitvoeren. In dat geval wordt jou expliciet om toestemming gevraagd, om hen de gegevens te kunnen doorsturen.

Bewaartermijn van de gegevens: 1 jaar
Mobiliteitsdiensten betalenDe MIVB staat in voor het beheer van de betaling van privé- en openbare mobiliteitsdiensten.

Deze verwerking is gebaseerd op het dienstencontract waardoor je de diensten die door de app worden aangeboden en de mobiliteitsdiensten kan gebruiken.

In bepaalde gevallen moet de MIVB de openbare mobiliteitspartners herfactureren. Je gegevens worden ook gebruikt om de herfacturatie onder operatoren mogelijk te maken.

Bewaartermijn van de gegevens: 7 jaar
Een overzicht van jouw activiteiten ontvangenJe kan een lijst ontvangen van de laatste ritten die je hebt gemaakt en de laatste aankopen die je hebt gedaan.

Deze gegevens worden verzameld op basis van de uitvoering van het dienstencontract waardoor je de functies van de app kunt gebruiken.

Bewaartermijn van de gegevens: 3 jaar na de laatste aanmelding in de app
Het gebruik van de Floya-app stimuleren en promotenDe verwerking heeft als doel jou notificaties te sturen in de app of communicatie per e-mail om je te informeren en de app te promoten.  Het is ook voorzien om enquêtes op te sturen.

Jouw toestemming is nodig om deze gegevens te verzamelen in overeenstemming met de specifieke regels met betrekking tot reclame per elektronische post (Artikel XII.13(1) van het Wetboek van economisch recht, Koninklijk Besluit van 4 april 2003). Je kan je toestemming op elk moment intrekken in de app.

Wanneer je Floya gebruikt of de website bezoekt, worden er bovendien trackers geïnstalleerd om jou reclame voor te stellen die zijn aangepast aan jouw veronderstelde voorkeuren en om gebruiksstatistieken op te slaan. Meer info vind je in onze Cookie Policy.
 
Deze verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. Je kan die op elk moment intrekken.

Bewaartermijn van de gegevens: 1 jaar vanaf inactiviteit
Organisatie van wedstrijden De MIVB verwerkt de gegevens van de deelnemers aan een wedstrijd met het oog op het goede verloop van de wedstrijd.

Voor dit doel verwerken we alleen de contactgegevens om de betrokkene te informeren over de resultaten van de wedstrijd.

Je verstrekt zelf de gegevens om deel te nemen aan de wedstrijd.
De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de uitvoering van het contract betreffende wedstrijden. Je hebt de mogelijkheid om al dan niet aan deze wedstrijden deel te nemen.

De deelname vindt plaats via het gebruik van een platform ontwikkeld door een dienstverlener die toegang heeft tot je gegevens.

Bewaartermijn van de gegevens : 1 maand na de vaststelling van de winnaar(s).
Contact opnemen met de Customer CareHet doel van deze verwerking is een antwoord te geven op jouw vragen wanneer je een probleem ondervindt bij het gebruik van de diensten van de applicatie en meer in het algemeen om jouw verzoeken te beantwoorden wanneer je contact opneemt met de Customer Care (betalingsproblemen, technische problemen, enz.).

De gegevens die je met de Customer Care deelt, worden verzameld als onderdeel van het dienstencontract dat gekoppeld is aan jouw gebruik van de applicatie.

Nadat je contact hebt opgenomen met onze Customer Care, ontvang je per e-mail een formulier om je tevredenheid over de verkregen reactie te meten. Deze verzending is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de MIVB om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren.

Bewaartermijn van de gegevens: 5 jaar

3. Welke gegevens?

Om de hierboven vermelde doeleinden te kunnen realiseren, verwerkt en verzamelt de MIVB verschillende types gegevens. Deze gegevens kunnen worden verzameld wanneer je je inschrijft op de applicatie, of onrechtstreeks wanneer je de applicatie gebruikt.

Het gaat om de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum)
  • Contactgegevens (e-mailadres, GSM-nummer)
  • Financiële gegevens om de aankoop en de reservatie van mobiliteitsdiensten mogelijk te maken
  • Authenticatiegegevens die nodig zijn om bepaalde mobiliteitsdiensten te reserveren (identiteitskaart, rijbewijs) en biometrische gegevens waarmee je de validiteit en de authenticiteit van de documenten kan bevestigen.
  • Geolokalisatiegegevens
  • Mobiliteitsgegevens (gebruik type dienst, datum, reistijd)
  • Metadata (informatie over je toestel, browser en gebruik van de app)

4. Met wie delen wij jouw gegevens? Worden jouw gegevens doorgegeven?

We maken gebruik van een externe dienstverlener om alle in punt 3 genoemde gegevens te verwerken en te bewaren.

De verificatie van de documenten die nodig zijn om bepaalde diensten te gebruiken, wordt uitgevoerd bij een dienstverlener. Zo worden ook marketingcampagnes gestuurd via een dienstverlener, met wie we jouw gegevens delen.

Wanneer je een mobiliteitsdienst gebruikt via de Floya-app, kunnen jouw identificatiegegevens worden doorgegeven aan de aanbieder van de gekozen mobiliteitsdienst, zodat die jou de gewenste dienst kan leveren. Wij handelen samen met de betrokken aanbieder van mobiliteitsdiensten als gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens.

De betalingen via de app gebeuren door middel van een leverancier van betalingsdiensten, die dus jouw bankgegevens verwerkt om de betaling uit te voeren.

In elk geval is er een contract afgesloten met de dienstverleners waar wij een beroep op doen.  Deze contracten voorzien technische en organisationele maatregelen die moeten worden genomen om de beveiliging van de persoonsgegevens te verzekeren.

We verkopen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.

5. Wat zijn jouw rechten?

Indien je toegang wil krijgen tot je persoonsgegevens, deze wil laten wissen, de verwerking ervan wil beperken of weigeren, de overdraagbaarheid ervan wil verkrijgen ,je toestemming wil intrekken, kan je ons een schriftelijk verzoek sturen met vermelding van het e-mailadres dat je in de app gebruikt.

Via het volgende contactformulier:

Ofwel per post: Data Protection Officer

76 Koningsstraat

1000 Brussel

Je zal binnen de 30 dagen een antwoord krijgen. Afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit ervan, kan de termijn met nog twee maanden worden verlengd. Indien de termijn wordt verlengd, brengen we jou hierover op de hoogte binnen de maand na ontvangst van je verzoek.

Het is echter ook mogelijk dat we aan je verzoek niet kunnen voldoen. In dat geval zorgen we er natuurlijk voor dat je een zo duidelijk mogelijk antwoord krijgt.

Indien je jouw persoonlijke gegevens wil laten verbeteren, kan dit via het contactformulier:

Voor meer informatie over jouw rechten, kan je terecht op onze website: www.stib-mivb.be/privacy

Indien je beschouwt dat de verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG, kun je een klacht indienen bij de bevoegde instantie in België:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be