Toegankelijkheidsverklaring

Applicatie toegankelijkheidsverklaring

Floya, verbindt zich ertoe deze mobiele applicaties toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Ordinance regarding the accessibility of websites and mobile applications for regional government bodies and the municipalities (Brussels Capital Region).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze mobiele applicaties zijn gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een diepgaande analyse.

Onevenredige last

Door een externe audit die uitgevoerd werd door Eleven Ways

Niet-toegankelijke inhoud

Er zijn echter nog veel punten die moeten worden aangepakt, vooral met betrekking tot

– contrast in knoppen 

– content structuur 

– screenreader proof 

– landscape mode

– pauzeren van geanimeerde iconen 

Voorgestelde alternatieven

– De website: floya.brussels 

– Customer Care (contactformulier of via sociale media)

– Personeel in de stations 

– Open data

Vrijstellingen

De cartografische elementen worden uitgezonderd.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

De klantendienst, die deze naar de betrokken persoon of dienst zal doorgeven.

  • Via het contactformulier op de website
  • Via het contactformulier in de app
  • Per telefoon op 070 23 2000 (€ 0,30/min.)

Als de bovenstaande service niet reageert, kan je contact opnemen met de ombudsdienst

Verbeteringsplan

Sommige werden uitgerold in de app terwijl andere momenteel in ontwikkeling zijn. We plannen om verschillende toegankelijkheidsverbeteringen stapsgewijs uit te rollen om zo tegen eind 2024 het vereiste niveau te bereiken dat is vastgelegd in: Ordinance regarding the accessibility of websites and mobile applications for regional government bodies and the municipalities (Brussels Capital Region).Ordinance regarding the accessibility of websites and mobile applications for regional government bodies and the municipalities (Brussels Capital Region).

Floya werkt nauw samen met de verenigingen om te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Deze verklaring is op 10/08/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 02/01/2024

Website toegankelijkheidsverklaring

Floya zet zich in om z’n website en app toegankelijk te maken, in overeenstemming met de Europese richtlijn (WAD) over de toegankelijkheid van websites en apps van regionale en gemeentelijke overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Deze verklaring is van toepassing op het domein https://floya.brussels/.

Je vindt de toegankelijkheidsverklaringen voor de Floya-apps (iOS en Android) hieronder.

Conformiteitsstatus

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) legt de vereisten voor designers en ontwikkelaars vast om de toegankelijkheid voor personen met beperkingen te verbeteren. Deze richtlijnen bevatten drie conformiteitsniveaus: Niveau A, Niveau AA en Niveau AAA.

Op het moment van schrijven is onze website gedeeltelijk conform met WCAG 2.1 level AA. Gedeeltelijk conform betekent dat sommige delen van de inhoud niet volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

Deze verklaring is geüpdatet op 5 maart 2024 en is gebaseerd op een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd door Eleven Ways op 5 maart 2024. Deze audit bestond uit een diepgaande analyse door een IAAP-gecertificeerde expert in toegankelijkheid.

Problemen en mogelijke alternatieven

Ondanks onze grote inspanningen om onze website volledig toegankelijk te maken, zijn er op verschillende pagina’s een aantal problemen vastgesteld. Het gaat onder andere over:

· Ontbrekende of onjuiste tekstalternatieven bij afbeeldingen

· Ontbrekende audiobeschrijving bij video’s

· Onlogische titelindeling

· Formulierelementen die niet gelinkt zijn met hun zichtbare label

· Formulierelementen die geen verplichte velden aangeven

· Onvoldoende kleurcontrast op bepaalde teksten of grafische elementen

· Dynamische logocarroussel die je niet op pauze kan zetten

· Ontbrekende sitemap of andere alternatieve manier om op de website te surfen

· Ontbrekende labels op knoppen

· Formulierelementen zonder voldoende instructies en foutsuggesties

We hebben nog geen alternatieven gevonden voor deze problemen. Het is onze prioriteit om hiervoor oplossingen te vinden.

Neem zeker contact op met ons als je een probleem vaststelt dat je niet in de lijst hierboven vindt.

Verbeteringsplan

Na een eerste audit in 2023 hebben we al een aantal verbeteringen aangebracht aan de website. Andere werkpunten zijn in ontwikkeling. In 2024 hebben we verschillende toegankelijkheidsverbeteringen gepland voor zowel de website als de app.

Floya werkt voor deze verbeteringen nauw samen met verenigingen.

Feedback

Heb je feedback over de toegankelijkheid van onze digitale producten? Contacteer dan onze klantendienst, die je opmerkingen naar de bevoegde persoon of het juiste departement doorstuurt:

Of per post op dit adres:

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)

Publiekrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid

Koningsstraat 76

1000 Brussel

We proberen binnen de 5 werkdagen te antwoorden.

Formele klachten

Indien je geen antwoord krijgt op je klacht over de toegankelijkheid van deze website, kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvenseweg 48 bus 6

1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be

Website van de federale ombudsman