Toegankelijkheidsverklaring

Applicatie toegankelijkheidsverklaring

Floya, verbindt zich ertoe deze mobiele applicaties toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Ordinance regarding the accessibility of websites and mobile applications for regional government bodies and the municipalities (Brussels Capital Region).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze mobiele applicaties zijn gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een diepgaande analyse.

Onevenredige last

Door een externe audit die uitgevoerd werd door Eleven Ways

Niet-toegankelijke inhoud

Er zijn echter nog veel punten die moeten worden aangepakt, vooral met betrekking tot

– contrast in knoppen 

– content structuur 

– screenreader proof 

– landscape mode

– pauzeren van geanimeerde iconen 

Voorgestelde alternatieven

– De website: floya.brussels 

– Customer Care (contactformulier of via sociale media)

– Personeel in de stations 

– Open data

Vrijstellingen

De cartografische elementen worden uitgezonderd.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

De klantendienst, die deze naar de betrokken persoon of dienst zal doorgeven.

 • Via het contactformulier op de website
 • Via het contactformulier in de app
 • Per telefoon op 070 23 2000 (€ 0,30/min.)

Als de bovenstaande service niet reageert, kan je contact opnemen met de ombudsdienst

Verbeteringsplan

Sommige werden uitgerold in de app terwijl andere momenteel testen ondergaan of in ontwikkeling zijn. We plannen verschillende toegankelijkheidsverbetering stapsgewijs uit te rollen in de loop van 2023-2024

Floya werkt nauw samen met de verenigingen om te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Deze verklaring is op 10/08/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 10/08/2023

Website toegankelijkheidsverklaring

Floya, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen. Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd door Eleven Ways. Deze audit was een diepgaande analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

Er zijn echter een paar problemen die nog moeten worden aangepakt, vooral met betrekking tot:

 • Verschillende mogelijkheden om door de website te navigeren
 • Zoekresultaten aan te kondigen
 • Voldoende contrast voorzien bij knoppen en iconen
 • Semantische communicatie van tekststructuren
 • Labels

Voorgestelde alternatieven

De mobiele app kan als alternatief dienen.

Een andere mogelijkheid is het vereenvoudigde browsen. Die is niet langer afhankelijk van het gebruik van de muis, aangezien veel blinden en slechtzienden er geen gebruiken en met behulp van hun toetsenbord en tabbladen browsen.

Onze dienst Customer Care blijft natuurlijk ook ter beschikking per telefoon, e-mail of op sociale media.

Alle updates van onze website die aan de toegankelijkheidsnormen voldoen, zullen de gebruikservaring van personen met een beperking (blinden en slechtzienden, taal-/gehoorbeperking, enz.) vergemakkelijken.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

De klantendienst, die deze naar de betrokken persoon of dienst zal doorgeven.

 • Via het contactformulier op de website
 • Via het contactformulier in de app
 • Per telefoon op 070 23 2000 (€ 0,30/min.)

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Als de bovenstaande service niet reageert, kan je contact opnemen met de ombudsdienst

Verbeteringsplan

Sinds de audit zijn er veel verbeteringen doorgevoerd. Sommige zijn al geïmplementeerd, terwijl andere nog worden getest of ontwikkeld. We zijn van plan om deze ontwikkelingen geleidelijk uit te rollen tegen eind 2023.

Deze verklaring is op 10/08/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 10/08/2023